Đọc “Năm điều Tâm Cảm & Mười điều Tự Vấn”

của học giả Đỗ Thông Minh

       

DoThongMinhBiaChuyện khó nhất trên đời là hiểu được trật tự của vũ trụ và sự mạnh yếu của con người – con người nói chung và con người Việt Nam như một dân tộc nói riêng – để tự nhìn vào mình, phê bình, sửa đổi, vươn lên để tiến bộ.

Học giả  Đỗ Thông Minh đã khéo léo thu gọn cả hai vấn đề trong tập sách “Năm điều Tâm Cảm & Mười điều Tự Vấn” dày 500 trang này.

Ông đưa ra 5 lĩnh vực mà ông gọi là Tâm Cảm về Vũ trụ quan, Nhân sinh quan, Thế giới quan, Xã hội quan và Luyến ái quan. Mỗi “Tâm Cảm” là một cái dàn với khá nhiều chi tiết. Và sau đó ông nêu ra 10 câu “Tự Vấn” liên quan đến cá tính của người Việt Nam để đặt một câu hỏi cốt lõi và cũng là mục tiêu tối hậu của cuốn sách: “Làm thế nào để tìm về dân tộc, đến với thế giới và con đường canh tân đất nước?

Đây là một công trình sưu tầm nhiều năm của học giả Đỗ Thông Minh bao gồm nhiều lĩnh vực của nhân sinh, và trong vài trang ngắn ngủi tôi không thể miêu tả được hết giá trị của công trình. Cần đọc và chiêm nghiệm sâu sắc mới có thể nắm được cái tinh túy của nó, như chính tác giả đã viết:  “Nắm vững hiện tượng để hiểu bản chất. Nắm cây để biết rừng.” Từ đó thấy được nguyên nhân yếu kém của con người Việt Nam để “cùng nhau chia sẽ, cùng nhau sám hối, cùng nhau phản tỉnh và cùng nhau vươn lên.”

Học giả Đỗ Thông Minh cơ thể không được khỏe. Trong người ông có một chiếc thận của người vợ quý tặng ông gần 20 năm qua. Mỗi ngày ông uống cả chục viên thuốc để hóa giải hiện tượng “chống bộ phận lạ”  nhưng ông không cho phép mình ngừng nghỉ.  Sống ở Nhật, mỗi chuyến bay đi Bắc Mỹ, Âu châu hay Úc dài trên 10 giờ. Thế nhưng trong 36 năm qua ông đã du hành qua các vùng đất ấy hàng 40 lần để tiếp cận với người Việt, thăm viếng nhiều thư viện, tìm tòi trên internet  để tìm hiểu những vấn đề cốt lõi. Ông đã viết trên 20 cuốn sách, và với cuốn sách “Năm điều Tâm Cảm & Mười điều Tự Vấn” này ông mong ước với lòng thành đóng góp thêm một phương thuốc giúp “cho Việt Nam sớm tự giải thoát để hùng cường” xứng đáng là một dân tộc kiên cường.

Cuốn sách này có thể xem là một cuốn Bách Khoa Tự Điển nội dung  thu nhỏ. Nó là tài liệu để tham khảo các vấn đề lớn, và cũng có thể là tư liệu gợi ý cho những luận án về Đông phương và Dân Tộc.

Tôi chân thành cám ơn học giả Đỗ Thông Minh đã cho tôi cơ hội đọc trước. Tôi trân trọng giới thiệu đến độc giả thuộc mọi tầng lớp trong nước cũng như ngoài nước tài liệu vô giá này. Sách sẽ được phát hành vào tháng 5/2014./.

 

               Trần Bình Nam

               Cuối Đông 2014

               binhnam@sbcglobal.net

               www.tranbinhnam.com